Navigácia

 • Milí rodičia

  Dovoľujeme si Vám poskytnúť  informáciu  Oddelenia podpory ochrany detí pred násilím Sekcia sociálnych vecí a rodiny o pripravovanom online podujatí Nástroje rodičovskej kontroly. Spoločné hľadanie bezpečnej cesty online priestorom“, ktoré sa bude konať 25.4.2024; 17:30 – 19:00.

  O večernej škole informujeme aj prostredníctvom Facebook podujatia: https://fb.me/e/4dYCA5Au2

  Link na podujatie (Zoom): https://us06web.zoom.us/j/83136917386

   Lektorovať budú Viktória Norisová a Michal Hradický z Rady pre mediálne služby.

   

  Potrebujeme deťom regulovať obsah? V interaktívnej prednáške lektori ukážu ako efektívne využívať nástroje rodičovskej kontroly pre konkrétne platformy ako napr. Netflix a YouTube. Okrem praktických tipov ponúknu návrhy, ako do celého procesu zapojiť dieťa. Zámerom lektorov je poukázať na hodnoty dôvery a komunikácie, aby rodičia spolu s deťmi vytvorili bezpečnejšie online prostredie v súlade s ich hodnotami.

   

   

  PhDr. Mgr. Rastislav Barkasi

   

   

 • Oznam!

  Milí záujemcovia o našu MŠ, žiadosti o prijatie do MŠ na nový školský rok sa budú podávať v mesiaci máj.

  Všetky ďalšie informácie o podmienkach prijatia budú včas zverejnené na našej webovej stránke.

  Ďakujeme.

 • Mamky nezabúdajte, že pre svoje dieťa ste tá najúžasnejšia bytosť

  Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní. A napriek tomu nikdy nesklame.

  A nespomína dlho na prečiny. O kom to vravím? Predsa o mame.

   

  Mama.

  Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší.

  Po každom páde ma znova chodiť učí. Po každom plači ma znova utíši.

   

  Mama.

  Tá večná kvetinka skromná. Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.

  Takejto službe nič sa nevyrovná. No iný život bol by nebytím

  pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik. A dá aj to, čo sama postráda.

   

  Srdcom je pri nás, kam nevidia oči. Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.

  Preto sa bojí snáď viac, než by chcela. Hádam viac, než my sami o seba.

   

  Snáď myslíme si, že by nemusela a že nám toľkej lásky netreba.

  Nech neradí a nech sa nevyzvedá. A vtedy mnohí z nás sa porania,

  keď rady matky za lesk sveta predajú. Mama vždy chcela iba ochrániť.

   

  Potom snáď tuší utajenú bolesť ukrytú hlúpo za drzosť a chlad.

  Pridobre pozná naše srdce holé. Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

   

  Prečo to mnohí prineskoro zistia? Prečo sa stala mnohým privšedná?

  Tak ako breza so šumiacim lístím, tak ako svetlo každučkého dňa

  tak samozrejme, že ho nevnímame.

   A zabúdame zaň i ďakovať.

   

  Tak vážme si ich, kým sú medzi nami. A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.

  Veď by sme často v svete boli sami bez našich dobrých milujúcich mam.

   

  A tým z nich, Bože, čo už s nami nie sú a ktoré kryje tichá čierna zem,

  ktorým len sám vieš správne adresu, tým pošli od nás tiché – ďakujem.

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci materskej školy,

  tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!Ako na to?

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

  Ide predsa o Vaše deti, pre ktoré chceme všetci len to najlepšie. A to, aby sa u nás cítili dobre a aby počas pobytu u nás získali čo najviac nových vedomostí, čo najprijateľnejším spôsobom.

  Vaše 2 % pre nás teda znamenajú nielen podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí, ale aj  prejavenie Vašej dôvery.

   

  Vopred Vám ďakujeme !!!

   

  Údaje k vyplneniu tlačiva: 

  IČO: 42103410

  Právna forma: Občianske združenie

  Obchodné meno( názov) : Rodičovský klub pri MŠ Ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach,

   

 • MIlí rodičia,

  dovoľte mi aj takouto formou poďakovať Vám za všetko, čo ste pre nás a pre svoje detičky v tomto kalendárnom roku urobili. Aj s Vašou pomocou sa nám podarilo uskutočniť niekoľko krásnych akcií, doplniť priestory materskej školy o nové vybavenie, uskutočniť niekoľko charitatívnych akcií, na ktorých ste sa podieľali buď finančne alebo iným spôsobom.

  Prajem Vám v tomto sviatočnom období, aby ste si tieto chvíle užili v pokoji, láske a porozumení so svojími najbližšími a verím, že sa v Novom roku 8.1.2024 zdraví a oddychnutí stretneme .

 • Poďakovanie

  Úprimne ďakujeme mestu Michalovce za dotáciu na nákup hracieho kútika, ktorý poslúži deťom pri rozvoji ich finančnej gramotnosti. Veríme , že ak už teraz, v ranom detstve, sa oboznámia s hodnotou peňazí, budú neskôr v mladosti alebo aj v dospelosti  správne zaobchádzať s peniazmi v rôznych situáciách z bežného života.

 • Milí rodičia,


  basketbalový klub v Michalovciach 1. BK sa prihlásil s projektom Bav sa basketbalom 2024 o Grant Nadácie Penta.

   

  Podporme ich a zahlasujme za ich projekt pre podporu športovania detí.

   

  Na stránke www.pentagrant.com je potrebné zadať do názvu Bav sa basketbalom 2024 - vyhľadať projekt - zadať email - odoslať - následne potvrdiť link vo Vašej emailovej schránke.


  Pomôžme a spoločne podporme športovanie našich detí v Michalovciach.

   

 • Oznam

  Riaditeľka MŠ Fraňa Kráľa 78 Michalovce prerušuje prevádzku MŠ v dňoch 30.10.2023-31.10.2023 z organizačných dôvodov. Obnovenie prevádzky je od 2.11.2023.

 • Tekvicová party

  Milí rodičia, zajtra sa v MŠ uskutoční tekvicová party. Ak bude dobré počasie tak na školskom dvore, v prípade dažďa v jednotlivých triedach. Bude spojená s ochutnávkou nátierok a šalátov, ktoré pre Vaše deti pripravujú tety kuchárky. Nezabudnite si doniesť tekvicu na tvorenie, pripadne už vyzdobenú tekvičku na výstavu. 

  Začiatok o 15,30.

  Ďalšie informácie u učiteliek. 

  TEŠÍME SA NA Vás tu

   

   

   

 • Začiatok školského roka

  Milí rodičia.

  Školský rok 2023/2024  sa začína  4.septembra 2023.Prevádzka našej materskej školy je od 6,30 – do 16,30hod., kedy sa MŠ uzamyká. Je preto potrebné vyzdvihnúť dieťa do 16,20.

  Deti, ktoré prichádzajú do MŠ prvýkrát sú prvý deň iba na doobedie. Vyzdvihnúť si ich je potrebné najneskôr do 12,00 hod. Ostatné dni ostávajú deti v MŠ podľa dohody rodičov s učiteľkami.

  Rodičia detí, ktoré nastupujú do našej materskej školy prvý krát, nájdu  všetky informácie o MŠ v Školskom  poriadku, ktorý nájdu na našej webovej stránke alebo vo vstupných chodbách v budove A a budove B.

  Svoje dieťa priveďte do určenej triedy najneskôr do 8,30 hod. 

  Vaše dieťa potrebuje pri nástupe do MŠ :1. papučky 2. detský uterák 3. náhradné oblečenie 4. detský vešiak. Pyžamu a posteľné oblečenie prípadne detský paplón a vankúšik (len v prípade celodennej dochádzky dieťaťa) 

  1.a 2.trieda- deti najmladšie- – cez bránu na školský dvor, obísť budovu vstup do budovy vľavo 

  3.a 6.trieda– cez bránu na školský dvor, vchod do týchto tried sa nachádza v strede budovy (na dvore MŠ) –  3. - 4. trieda – prízemie, 5.,6.trieda– poschodie

  Dôležité upozornenie –  žiadne poplatky neuhrádzajte vopred !  Pri nástupe do MŠ dostanete informácie k platbe školného (prípadne aj na rodičovskom združení). Poplatok za školné sa uhrádza aktuálne na daný mesiac od 1. – do 10.-teho  v mesiaci (neuhrádza sa v septembri 2x) !

  Poplatky školného sa platia na iný účet ako stravné  a majú rozdielne variabilné symboly !

  Deti, ktoré budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie od 1.9.2023,  školné neplatia !

   

   

 • Oznam

  Rodičia, ktorí si podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a ešte si nevyzdvihli rozhodnutie o prijatí, nech tak urobia do štvrtka 29.6.2023 v čase od 12,45 do 14,30. Rozhodnutie im odovzdá zástupkyňa riaditeľky školy v oranžovej triede 

 • Oznam

  Riaditeľka MŠ oznamuje, že zákonní zástupcovia detí, ktorí si v MŠ podali žiadosť o prijatie dieťaťa si môžu rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa vyzdvihnúť v nasledujúcich dňoch:

  16.6.2023 od 10,00 do 16,00
  20.6.2023 od 9,00 do 14,00
  21.6.2023 od 9,00 do 16,00
 • Zápis detí do MŠ

  Termín a spôsob podávania žiadosti

  Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Fraňa Kráľa 78 Michalovce, na školský rok 2023/24 je od 2. mája do 15. mája 2023- osobne v dňoch :

  2.5.- 4. 5. 2023 od 8,30 do 11,30 a od 12,30 do 14,00

  5. 5. 2023 od 13,00 do 16,00

  9.5.- 12.5. 2023 od 9,00 do 13,30 

  15.5.2023 od 8,30 do 15,00

  Žiadosť je  možné podať  aj mailom alebo vhodením žiadosti do schránky umiestnenej na budove MŠ,poštou – obyčajnou zásielkou (nie doporučene!)  na adresu materskej školy 

  Rodič podáva písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa);

  tlačivo na stiahnutie nájdete v časti dokumenty alebo si ho môžete vyzdvihnúť v MŠ. Žiadosť podpisujú obidvaja rodičia. V prípade , ak prijatie dieťaťa bude riešiť jeden rodič , je potrebné k žiadosti doložiť vyplnenú prílohu, ktorá sa nachádza takisto v časti dokumenty- žiadosť.

  POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE!

  Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

  Podmienky prijímania

  Pre prijímanie deti do MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce v šk. roku 2023-24 je určená nasledovná postupnosť:

  1. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 a pre ktorého je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová
  2. dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2023 a pre ktorého  nie je materská škola podľa trvalého pobytu dieťaťa spádová
  3. dieťa , ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania( niekdajší odklad školskej dochádzky)

  Ostatné podmienky prijímania

  1. dieťa, ktoré  k 31.8.2023 dosiahlo vek tri roky bez určenia spádovej oblasti a  spĺňa stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti( osvojené základné hygienické návyky, sociálne spôsobilé, osvojené základné sebaobslužné činnosti, bez plienky ! )vedieť komunikovať.

  Pri tejto skupine detí sú prednostne prijaté deti, ktoré majú v MŠ staršieho súrodenca

      2. výnimočne , ak je v MŠ voľná kapacita dieťa mladšie ako tri roky – prednostne pre detí, ktoré majú v MŠ súrodenca

  Spádová oblasť č. 7 Materská škola Fraňa Kráľa č. 78

  • Kyjevská, Minská, J. Hollého – nepárne čísla, P. Jilemnického, Kapušianska, Tichá, Š. Tučeka, Kpt. Nálepku, A. S. Makarenku, A. Bernoláka, Pri sýpke, Š. Kukuru, P. I. Čajkovského, Fr. Kráľa, J. Jessenia, J. Kostru, F. Hečku,  I. Krasku, J. Alexyho, Záhradná, Lastomírska, Milovaná, Plynárenská, Volgogradská, Bieloruská, Ukrajinská, Jaroslawská, Farská, Pasáž, Ľ. Štúra

  Rozhodnutia o prijatí/neprijatí:

  O prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka školy v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, najneskôr do 30. júna 2023.

  * Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžu zákonní zástupcovia prevziať osobne vo vopred dohodnutom termíne.

   

  Kontakty pre informácieTel. číslo: 0566422594

  e-mail: 02.ms.michalovce@gmail.com

 • Zápis pre šk. rok 2023/24

  Oznam

  MIlí budúci rodičia našej materskej školy,

  pretože sa už teraz informujete o podmienkach zápisu Vášho dieťaťa do MŠ v šk. roku 2023/24, oznamujeme Vám, že nakoľko čakáme za bližšími usmerneniami k zápisu,  všetky podmienky zápisu spolu so žiadosťou budú na stránke zverejnené po 13.4.2023.

  Ak nedôjde k nejakej nepredvídanej zmene zápis do MŠ sa začína od 2.5.2023. 

 • Veľkonočné sviatky

  Riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, na základe výsledku zisťovania záujmu o prevádzku MŠ v čase veľkonočných prázdnin týmto prerušuje prevádzku MŠ v dňoch

  6.4.2023  a 11.4.2023

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 12.4.2023

  Prajem pohodové a požehnané Veľkonočné sviatky

  Riaditeľka MŠ Bc. Erika Zaffová

   

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci materskej školy,

  ​​​​​

  tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!

  Ako na to?​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

  Ide predsa o Vaše deti, pre ktoré chceme všetci len to najlepšie. A to, aby sa u nás cítili dobre a aby počas pobytu u nás získali čo najviac nových vedomostí, čo najprijateľnejším spôsobom.

  Vaše 2 % pre nás teda znamenajú nielen podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí, ale aj  prejavenie Vašej dôvery.

   

  Vopred Vám ďakujeme !!!

   

  Údaje k vyplneniu tlačiva: 

  IČO: 42103410

  Právna forma: Občianske združenie

  Obch. názov: Rodičovský klub pri MŠ Ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach,

   

 • Vážení rodičia


  ​​​​Dňa 15.12.2022 schválilo MsZ v Michalovciach nové VZN č. 227/2022 o príspevkoch za dieťa, ktorým sa mení výška príspevku s platnosťou od 1.1.2023.

  Mesto Michalovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, a § 140 ods. 9,10,12 a § 141 ods. 5,6,8 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 15.12.2022 číslo 7.

  Príspevky v materských školách od zákonného zástupcu dieťaťa

  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom Michalovce prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa

  a. bežná trieda 40,00€ (mesačne)

  b. špeciálna trieda 34,00 €

  Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa, u právneho subjektu na účet MŠ.

  Príspevok určený v bode 1. 2. tohto článku sa v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa zníži o 50 % v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa má trvalý pobyt na území mesta Michalovce.

   

   

  Prosíme rodičov, ktorí platia poplatok trvalým príkazom na úhradu, aby si urobili zmenu TP.

 • Riaditeľka MŠ oznamuje , že v dňoch od 23.12.2022 do 5.12.2023 je prevádzka MŠ prerušená. Obnovenie prevádzky bude dňa 9.1.2023.

  Dovoľte mi poďakovať sa všetkým rodičom a priaznivcom našej materskej školy za výbornú spoluprácu v roku 2022  a popriať Vám všetkým krásne, pohodové sviatky prežité v kruhu svojich najbližších.

  Šťastné  a veselé, priatelia!

 • Milí rodičia,

  ak sa Vaše dieťa kvôli chorobe alebo z iných dôvodov nefotilo v MŠ a máte o vianočné fotenie záujem, máte možnosť ešte zajtra od 14,00 do 18,00 hod. v ateliéri pána Mojseja v Zemplínskom múzeu. Motív fotenia a cena balíčkov zostávajú také , ako pri fotení v MŠ.

 • Poďakovanie

  Riaditeľka materskej školy

   v mene všetkých detí ďakuje mestu Michalovce za poskytnutie dotácie na zakúpenie hracích zostáv do tried. Verím, že im budú slúžiť k rozvoju ich kreativity a zručnosti.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria