Navigácia

 • Naše tanečnice

  Pretože jednou z priorít našej Materskej školy Fraňa Kráľa 78 je aj rozvíjanie národného povedomia, hrdosti na to, odkiaľ pochádzame, hrdosti na naše tradície a folklór rozhodli sme sa, že tohtoročný Mikuláš deťom okrem sladkostí donesie aj niečo nezvyčajné. Bolo že to preto u nás radosti, keď nám pani Jendželovská doniesla nové ušité kroje. Deti si ich samozrejme  hneď vyskúšali a aj si v nich zatancovali. Za tú radosť chceme však poďakovať nielen pani Jendželovskej , ktorá takúto krásu dokáže vyrobiť, ale aj mestu Michalovce za dotáciu, bez ktorej by sme si to nemohli dovoliť. A v neposlednom rade aj rodičom našej MŠ, u ktorých máme veľkú podporu. Tak nech si to naše deti v zdraví a radosti užijú.

 • Zápis do MŠ

  Riaditeľstvo MATERSKEJ ŠKOLY Fraňa Kráľa 78, Michalovce

  pozýva rodičov deti od 3 do 6 rokov

  v dňoch 3.4.2018 do 30.4.2018

  na ZÁPIS detí do MŠ v šk. roku 2018 – 2019.

  Hlavné priority Mš:

  zdravý životný štýl:

  • využívanie filtračného systému vody
  • využívanie filtračného systému vzduchu na úpravu ovzdušia tried hlavne v chrípkovom období
  • príprava jedál v hrncoch IMKO

  Rozvíjanie enviromentálneho cítenia deti a ochrana životného prostredia

  ponúkame

  Vysokú úroveň predprimárneho vzdelávania

        -    absolvent predprimárneho vzdelávania získa základné vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje, aby bol pripravený na ďalšie, primárne, vzdelávanie a pre aktívny život v spoločnosti

  • anglický jazyk, logopédia v spolupráci s externými lektormi

  Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy:

   

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, od troch do šiestich rokov veku, ak je voľná kapacita, možno prijať aj deti mladšie ako 3 roky.
  •  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

     

  Materskej škole bola za jej doterajšiu činnosť dňa 6.12.2011 mestským zastupiteľstvom udelená cena mesta michalovce

   

  Bližšie informácie o podmienkach a kritériách zápisu ako aj o činnosti MŠ sa dozviete priamo v materskej škole, na mailovej stránke školy http://www.msfkrala.edupage.sk/ alebo telefonicky na čísle 056/6422594

 • Oznámenie o prerušení prevádzky

   

  Riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, na základe súhlasu rodičov,  týmto prerušuje prevádzku MŠ v dňoch od 26.2.2018 do 2.3.2018.

  Počas týchto dní bude v MŠ vykonaná dezinfekcia priestorov.

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 5.3.2018

   

 • 2 % dane

   

   

  Vážení rodičia, priatelia a priaznivci materskej školy,

  tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!

  Ako na to?

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

  Ide predsa o Vaše deti, pre ktoré chceme všetci len to najlepšie. A to, aby sa u nás cítili dobre a aby počas pobytu u nás získali čo najviac nových vedomostí, čo najprijateľnejším spôsobom.

  Vaše 2 % pre nás teda znamenajú nielen podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí, ale aj  prejavenie Vašej dôvery.

   

  Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

   

  Vopred Vám ďakujeme !!!

   

  Údaje k vyplneniu tlačiva: 

  IČO: 42103410

  Právna forma: Občianske združenie

  Obch. názov: Rodičovský klub pri MŠ Ul. F. Kráľa 78 v Michalovciach,

  sídlo: Fraňa Kráľa

  Súpisné číslo: 78

  PSČ: 071 01

  Obec. Michalovce

   

   

                                              

 • Súťaž žihadielko

  Milí rodičia!

   

   

  V roku 2017 súťaž Žihadielko vyvolala pozitívny ošiaľ a dokázala zjednotiť celé mestá. Aj v našom meste sa do hlasovania zapojili malí aj veľkí a víťazstvo nám uniklo len o vlások. Prišiel čas, keď sa do tejto súťaže a hlasovania môžeme zapojiť opäť. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové detské ihrisko Žihadielko a my veríme, že aj mesto Michalovce bude jedným z miest, v ktorých pribudne nové detské ihrisko v hodnote 87 tisíc eur.

   

  Hlasovať za ihrisko Žihadielko môžeme každý deň do 28. februára 2018. Zaregistrovať sa môžete podľa pokynov na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ a to buď vyplnením a odoslaním registračného formulára alebo prihlásením sa prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Facebook.

  Hlasovať môžete len raz počas jedného dňa, ale druhý hlas môže hlasujúci získať prostredníctvom zapojenia sa do on-line hry so včielkou Majou.

   

  Hlasujte, podporte dobrú vec!

  Veríme, že sa do hlasovania zapojí čo najviac ľudí, a že jedno z desiatich ihrísk urobí radosť deťom v Michalovciach.

  Milí priatelia, ak ste sa rozhodli hlasovať v súťaži Žihadielko za naše mesto, môžete tak urobiť aj prostredníctvom linku na stránke mesta, kde je hlasovanie za detské ihrisko aj prechod priamo na stránku s hlasovaním.

  Veríme, že Vám to zjednoduší hlasovanie.

   

  http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/lidl-ihrisko-zihadielko-je-tu-opat

 • Oznam

  Riaditeľka MŠ Oznamuje, že dňa 15.1.2018 bude materská škola z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie fungovať v obmedzenom režime. Od 16.1.2018 bude MŠ fungovať bez obmedzenia.

   

 • Vianočné prianie

  Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých sviatkov znie, nech ten rok nastávajúci Vám pokoj,šťastie a lásku prinesie. Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí , čo tešilo, nech sa zdvojí . Teraz, keď ku šťastiu je len krok, prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok

   

  V mene kolektívu MŠ Fraňa Kráľa 78 Bc. Erika Zaffová

 • Prerušenie prevádzky MŠ

  Riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, na základe súhlasu rodičov,  týmto prerušuje prevádzku MŠ v dňoch od 27.12.2017 do 5.1.2018 .

   

  Posledný deň prevádzky MŠ je 22.12.2017- piatok

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 8.1.2018

 • Poďakovanie

  Ďakujeme MsÚ Michalovce, nášmu zriaďovateľovi, za poskytnutie dotácie vo výške 300 €, ktoré v spolupráci s Rodičovským klubom MŠ budú použité na výrobu a umiestnenie nových stolov a stoličiek na školskom dvore. Pre deti sa takto vytvoria nové priestory na aktivity uskutočňované vonku a to tvorivé dielne z výtvarnej, či pracovnej výchovy alebo len tak pre posedenie a oddych. Ešte raz srdečná vďaka

 • Návšteva Klubu dôchodcov
  9. 6. 2017

  Do galérie Návšteva Klubu dôchodcov boli pridané fotografie.

 • Návšteva ZUŠ
  9. 6. 2017

  Do galérie Návšteva ZUŠ boli pridané fotografie.

 • Pečenie perníkov trieda č.6
  9. 6. 2017

  Do galérie Pečenie perníkov trieda č.6 boli pridané fotografie.

 • Slávik v MŠ 2017
  2. 5. 2017

  Do galérie Slávik v MŠ 2017 boli pridané fotografie.

 • Karneval s Ujom Ľubom 2017
  21. 2. 2017

  Do galérie Karneval s Ujom Ľubom 2017 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria