Navigácia

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594
Utorok 21. 9. 2021

VITAJTE NA STRÁNKACH MŠ Fraňa Kráľa 78 Michalovce

Novinky

 • Vážení rodičia.

  Nástup detí do MŠ je 2.9.2021 . MŠ je otvorená od 6,30 do 16,30. Rodič dieťa ráno dovedie najneskôr do 8,30. Po tomto čase sa budova MŠ zamyká a učiteľka dieťa nepreberie. Poobede rodič dieťa vyberá v čase od 15,00 do 16,20. O 16,30 sa budova MŠ ako aj areál MŠ zamyká.

  Rodič po dohode s učiteľkou môže vybrať dieťa z MŠ aj dopoludnia v čase od 11,50 do 12,30.

  Novoprijaté deti sú v dňoch 2. a 3. 9.2021 tj. Vo štvrtok a v piatok iba na dopoludnie a rodič si ich vyberie v čase do 12,00 hod.

 • Važení rodičia

  Oznamujeme Vám, že začiatok školského roka 2021/2022 je 02.09.2021 (štvrtok)

  Nástup do MŠ je od 06:30 hod. do 08:30 hod.

  Prevádzka MŠ je od 06:30 hod. do 16:30 hod.

  Oznam pre rodičov novoprijatých detí:

  Novoprijaté deti v rámci adaptácie na nové prostredie budú vo štvrtok 2.9.2021 a v piatok 3.9.2021 v materskej škole iba na dopoludnie. Vyzdvihnúť dieťa z MŠ je preto potrebné najneskôr do 12,00 hod.

  Účasť na vzdelávaní v nasledujúcich dňoch si rodičia dohodnú v piatok s učiteľkami v závislosti na adaptáciu dieťaťa.

 • do pozornosti vám dávame informáciu,

  že od nového školského roka 2021/2022 sa podľa právnych noriem

  • UKONČUJE PLOŠNÉ POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA STRAVU detí v poslednom ročníku materskej školy (bola to dotácia vo výške 1,20 eura za každý deň v MŠ)

  Na dotáciu k stravovaniu bude mať podľa nových právnych noriem nárok

  (vo výške 1,30 eura za každý deň v MŠ):

  1. dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok n
 • Riaditeľka MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce

  oznamuje zákonným zástupcom,

  ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2021/2022,

  že si môžu prísť pre ROZHODNUTIE o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

  Je potrebné, aby si prišli prevziať rozhodnutie obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

  Rozhodnutie vydá riaditeľka MŠ po podpise obidvoch rodičov.

  Čas a miesto vydania rozhodnutia:

  Riaditeľňa MŠ v dňoch 11.6.2021 od 14,30 do 16,30

  V pondelok 14.6.2021 od 8.30 hod. do 14.30 hod.

 • od pondelka 3.5.2021 dochádza k zmene legislatívy prevádzky materských škôl, v súvislosti aktualizovaným dokumentom Ministerstva školstva:

  Návrat do škôd s účinnosťou od 3.5.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf) a

  Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30.4.2021 (https://www.minedu.sk/data/att/19519.pdf)

  Z uvedenej legislatívy vyplýva, že od 3.5.2021 sa nebude pri vstupe do MŠ od zákonných zástupcov detí vyžadovať predkladanie negatívnych výsledkov testu na COVID-19 alebo ich výnimiek.

 • Termín podávania žiadosti o prijatie do MŠ- doplnenie

  Termín a spôsob podávania žiadosti

  Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Fraňa Kráľa Michalovce, na školský rok 2021/2022 je

  od 3. mája do 17. mája 2021- osobne v dňoch :

  3.-5. 5. 2021 od 8,30 do 11,30

  7. 5. 2021 od 13,00 do 16,00

  10.- 11.5. 2021 od 13,00 do 15,30

  13.5.2021 od 8,30 do 11,30

  Zápis s osobnou účasťou je možný s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva – negatívny test s platnosťou 14 dní, , respirátor, dezinfekcia, odstup.

 • Milí rodičia

  na základe odporúčania RÚVZ Michalovce, bola pre triedy 4- zelená a triedu 5- oranžová, nariadená karanténa. Termín karantény je od 20.4.2021 do 30.4.2021. Prosím zákonných zástupcov detí, ktorých sa to týka, aby pri nástupe do MŠ po ukončení karantény doniesli výmenný lístok od detského všeobecného lekára s potvrdením o ukončení karantény. Bez tohto lístka Vám podľa platných nariadení nemôžeme dieťa do MŠ zobrať.

  Prosím sledujte aj naďalej našu stránku, aby sme spoločne predišli možným vzniknutým nepríjemnostiam.

 • Milí záujemcovia o zápis dieťaťa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta MIchalovce

  zverejňujeme oznam o zápise do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta MIchalovce. Podmienky zápisu do našej MŠ je zverejnený v novinkách nižšie

  Zápis do materskej školy

  Zápis potrvá od 1.mája do 31. mája 2021

  Odbor školstva a športu MsÚ Michalovce oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022 sa začne 1. mája a končí 31. mája 2021.

  Dieťa prijíma riaditeľka materskej školy na základe písomnej žiadosti rodiča spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.

 • Milí rodičia

  Od 19.4.2021 platia pre cestu dieťaťa do a z materskej školy nové podmienky a to:

  1. ak sa jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo
  2. ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol očkovaný mRNA vakcínou( pfizer, moderna) a od očkovania uplynulo
 • Milí rodičia

  na základe rozhodnutia ministra školstva z 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021

  v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa od pondelka 12.4.2021 obnovuje prezenčné školské vyučovanie v materských školách pre všetky deti.

  Zároveň upozorňujeme, že pri návrate detí do škôl je nevyhnutné, aby sa všetci , ktorých sa to týka, čiže rodičia, deti aj zamestnanci školy riadili aktuálnym manuálom MŠVVaŠ SR – školským semaforom, platnými uzneseniami Vlády SR, rozhodnutiami ministra ŠVVaŠ SR a vyhláškami ÚVZ SR, resp. RÚVZ MI.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria