Navigácia

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594
Sobota 30. 5. 2020

VITAJTE

VITAJTE NA STRÁNKACH MŠ Fraňa Kráľa 78 Michalovce

Novinky

 • Milí rodičia!

  Zriaďovateľ materskej školy Mesto Michalovce rozhodol o jej otvorení od 1. 6. 2020.

  Učiteľky jednotlivých tried materskej školy budú v pondelok 25.5.2020 robiť medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich dieťaťom/deťmi.

  Na základe prieskumu budú deti zaraďované do skupín.

  Deti budú v materskej škole umiestnené prednostne podľa poradia kritérií a to:

  • deti zdravotníkov,
  • hasičov,
  • vojakov
  • učiteľov.
  • deti, ktorých pracujú obidvaja rodičia na pracovisku(
 • Vážení záujemcovia o zápis dieťaťa do MŠ Fraňa Kráľa 78.

  Riaditeľka MŠ oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ môžu rodičia podávať aj naďalej podľa nižšie uvedených pokynov, avšak kapacita MŠ je už naplnená

  V zmysle zaslaného usmernenia zo strany zriaďovateľa k zápisu detí do materských škôl , v súvislosti s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 sa zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce na školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 30. apríla do 13. mája 2020

 • Milí rodičia, v čase, kedy nemôžeme byť s Vašimi deťmi, budeme postupne pridávať na stránku aktivity, ktoré Vám možno pomôžu pestrejšie stráviť tento čas doma. Budú pridávané podľa jednotlivých tém tak, ako sú v Školskom vzdelávacom programe. Aktivity nájdete na ľavej strane pod názvom Aktivity pre deti.

  Veľmi by nás potešilo, keby ste sa podelili o výtvory detí, ktoré by sme mohli uverejniť. Preto sme vytvorili email, kde nám môžete posielať Vaše postrehy, nápady, výtvory či príbehy detí.

  ms78ovocnickovia@gmail.com

 • Riaditeľka MŠ Fraňa Kráľa 78, Michalovce prerušuje prevádzku materskej školy v termíne od 16. marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane.

  Toto prerušenie je na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

  Informácie o ďalšej prevádzke budú pridávané postupne podľa nariadení Ústredného krízového štábu.

  Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie karanténnych pravidiel, aby sme sa v zdraví čím skôr mohli vrátiť späť a aby mohol život pokračovať v normálnom režime.

 • Vzhľadom k situácii s výskytom a so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, ale aj vzhľadom k zvýšenému výskytu chrípky ,prosím všetkých rodičov, ktorých deti prejavujú príznaky chrípky, respiračných problémov, majú teplotu či kašľanie alebo kýchanie ,aby zvážili danú situáciu a minimálne týždeň zostali preventívne doma.

  Učiteľky budú v tomto období vo vyššej miere realizovať takzvaný Ranný filter a to nielen ráno, ale aj počas dňa.

  V prípade, ak zistíme zdravotné odchýlky od normálu budeme kontaktovať rodičov, aby svoje dieťa ihneď zobrali zo školy a preventívne s ním zostali doma.

 • Milí rodičia,

  S radosťou Vám oznamujeme, že naša materská škola bola úspešná aj v druhom, hlasovacom, kole v projekte nadácie Tesco. Hlavne vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo získať krásne druhé miesto, ku ktorému sa viaže suma 600 €UR. Tieto peniažky budú použité podľa zamerania projektu a to na doplnenie školského dvora o nové náradie . Ešte raz- veľká vďaka za Vašu podporu..

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci materskej školy,

  tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!

  Ako na to?

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

 • Jedným z cieľov nášho Škvp je viesť deti k hrdosti na svoju vlasť a posilňovanie národného povedomia u detí. Samozrejme musíme to robiť primerane veku detí, a aby boli tieto poznatky čo najtrvalejšie je potrebné zvoliť tie najvhodnejšie stratégie. To znamená vybrať také metódy, prostriedky a formy, aby v deťoch zanechali čo najhlbšie stopy.

  Pre splnenie tohto cieľa sa nám práve ľudová pieseň a ľudový tanec javia v tomto veku ako najvhodnejšie spôsoby. Nechceme však zostať iba pri piesňach a tancoch, chceli by sme deti postupne počas roka oboznámiť s tradíciami a zvykmi, ktoré sa k jednotlivým obdobiam roka viažu. Úzkou súčasťou tohto všetkého je aj národný odev- kroj.

 • Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši.Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo nech sa zdvojí.Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.

  Želáme Vám, aby budúci rok bol pre vás niečim špeciálny. Nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím. Nech máte každú minútu aspoň jeden dôvod pre radosť a urobíte si tak Váš svet krajším.

  Za kolektív MŠ Fraňa Kráľa 78 riaditeľka Erika Zaffová

 • Riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, na základe súhlasu rodičov, týmto prerušuje prevádzku MŠ v dňoch od 27.12.2018 do 4.1.2019 .

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 7.1.2019

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria