Navigácia

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594
Sobota 2. 7. 2022

VITAJTE NA STRÁNKACH MŠ Fraňa Kráľa 78 Michalovce

Novinky

 • Vydávanie rozhodnutí.

  Riaditeľka MŠ oznamuje tým, ktorí si podali žiadosť o prijatie do MŠ pre školský rok2022-23, že rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa bude vydávať následovne:

  20.6.2022 v čase od 13,00 do 16,00

  21.6., 22.6. a 23.6 v čase od 8,30 do 13,30

  a 24.6.2022 v čase od 10,30 do 15,00

  Je potrebné ,aby pre rozhodnutie prišli obaja rodičia. V prípade , ak môže prísť iba jeden rodič, v časti dokumenty- žiadosti sa pod žiadosťou nachádza dokument písomné vyhlásenie, ktorým udeľuje druhý rodič súhlas prvému rodičovi konať aj v jeho mene. Tento súhlas je potrebné vytlačiť, podpísať a doniesť .

 • Prerušenie prevádzky

  Riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, na základe súhlasu rodičov a zriaďovateľa týmto prerušuje prevádzku MŠ v dňoch

  14.4.2022 a 19.4.2022

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 20.4.2022

 • Zápis detí do MŠ

  Termín a spôsob podávania žiadosti

  Termín podávania žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa do Materskej školy Fraňa Kráľa 78 Michalovce, na školský rok 2022/23 je

  od 2. mája do 17. mája 2022- osobne v dňoch :

  2.5.- 5. 5. 2022 od 8,30 do 11,30

  9. 5. 2022 od 13,00 do 16,00

  10.- 12.5. 2022 od 8,30 do 11,30

  16.5.2022 od 8,30 do 11,30

  17.5.2022 od 13,00 do 16,30

  Zápis s osobnou účasťou je možný s dôrazom na dodržiavanie nariadených opatrení Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky resp. príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva – respirátor, dezinfekcia, odstup.

 • Izolácia – platí len pre dieťa/ osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Dieťa ostáva doma v izolácii podľa pokynov lekára – Ostatné deti označené ako úzky kontakt môžu byť v MŠ , ale s rúškom nasledujúcich 10 dní.

  Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide dieťa iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára..

  Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

  Pri nástupe do školpr(napr. po prázdninách), alebo ak chýba dieťa viac ako tri dni (vrátane víkendu – narp. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Vyhlásenie o bezpríznakovosti . Nachádza sa na stránke v časti dokumenty.

 • vzhľadom k nejednoznačnosti pri povinnosti nosenia rúšok v mš po ukončení karantény Vám predkladám výsledné stanovisko z ministerstva školstva zaslané mailom

  Dobrý deň,

  na základe tel. rozhovoru Vás informujeme o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nasledovne.

  Deti/ žiaci od 6 rokov veku po ukončení izolácie sú povinné mať na verejnosti po dobu 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom a u žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

 • tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!

  Ako na to?

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

  Ide predsa o Vaše deti, pre ktoré chceme všetci len to najlepšie. A to, aby sa u nás cítili dobre a aby počas pobytu u nás získali čo najviac nových vedomostí, čo najprijateľnejším spôsobom.

 • COVID – 19

  usmernenie od 25.1.2022 podľa aktualizovaného šk. semafora

  Klinické príznaky ochorenia

  Medzi klinické príznaky ochorenia COVID-19 sa po novom zaraďuje

  • zvýšená telesná teplota nad 37°C,
  • kašeľ, nočné potenie, únava,
  • bolesti hrdla, bolesti hlavy,
  • dýchavičnosť,
  • strata chuti alebo strata čuchu,
  • črevné a zažívacie problémy
  • či pocit upchatého nosa.

  Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 5-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

 • Opatrenia pri výskyte ochorenia Covid-19 v školách a školských zariadeniach

  Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a rýchle šírenie nového typu koronavírusu (omikron), ktorý postihuje predovšetkým horné dýchacie cesty je nevyhnutné, aby sa deti a zamestnanci školských zariadení podrobili povinnej izolácii alebo karanténe v zmysle vestníka ÚVZ SR č. 252/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie Covid-19.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria