Navigácia

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594
Pondelok 17. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

VITAJTE

VITAJTE NA STRÁNKACH MŠ Fraňa Kráľa 78 Michalovce

Novinky

 • Pretože jednou z priorít našej Materskej školy Fraňa Kráľa 78 je aj rozvíjanie národného povedomia, hrdosti na to, odkiaľ pochádzame, hrdosti na naše tradície a folklór rozhodli sme sa, že tohtoročný Mikuláš deťom okrem sladkostí donesie aj niečo nezvyčajné. Bolo že to preto u nás radosti, keď nám pani Jendželovská doniesla nové ušité kroje. Deti si ich samozrejme hneď vyskúšali a aj si v nich zatancovali. Za tú radosť chceme však poďakovať nielen pani Jendželovskej , ktorá takúto krásu dokáže vyrobiť, ale aj mestu Michalovce za dotáciu, bez ktorej by sme si to nemohli dovoliť. A v neposlednom rade aj rodičom našej MŠ, u ktorých máme veľkú podporu. Tak nech si to naše deti v zdraví a radosti užijú.

 • Riaditeľstvo MATERSKEJ ŠKOLY Fraňa Kráľa 78, Michalovce

  pozýva rodičov deti od 3 do 6 rokov

  v dňoch 3.4.2018 do 30.4.2018

  na ZÁPIS detí do MŠ v šk. roku 2018 – 2019.

  Hlavné priority Mš:

  zdravý životný štýl:

  • využívanie filtračného systému vody
  • využívanie filtračného systému vzduchu na úpravu ovzdušia tried hlavne v chrípkovom období
  • príprava jedál v hrncoch IMKO

  Rozvíjanie enviromentálneho cítenia deti a ochrana životného prostredia

  ponúkame

  Vysokú úroveň predprimárneho vzdelávania

 • Riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, na základe súhlasu rodičov, týmto prerušuje prevádzku MŠ v dňoch od 26.2.2018 do 2.3.2018.

  Počas týchto dní bude v MŠ vykonaná dezinfekcia priestorov.

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 5.3.2018

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci materskej školy,

  tak, ako každý rok, aj tento rok nám môžete pomôcť skvalitniť edukačný proces na našej škole!

  Ako na to?

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Využite preto možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Takto získané finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy a školského areálu.

 • Milí rodičia!

  V roku 2017 súťaž Žihadielko vyvolala pozitívny ošiaľ a dokázala zjednotiť celé mestá. Aj v našom meste sa do hlasovania zapojili malí aj veľkí a víťazstvo nám uniklo len o vlások. Prišiel čas, keď sa do tejto súťaže a hlasovania môžeme zapojiť opäť. Desať miest s najvyšším počtom hlasov získa nové detské ihrisko Žihadielko a my veríme, že aj mesto Michalovce bude jedným z miest, v ktorých pribudne nové detské ihrisko v hodnote 87 tisíc eur.

  Hlasovať za ihrisko Žihadielko môžeme každý deň do 28. februára 2018. Zaregistrovať sa môžete podľa pokynov na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ a to buď vyplnením a odoslaním registračného formulára alebo prihlásením sa prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Facebook.

 • Riaditeľka MŠ Oznamuje, že dňa 15.1.2018 bude materská škola z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie fungovať v obmedzenom režime. Od 16.1.2018 bude MŠ fungovať bez obmedzenia.

 • Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých sviatkov znie, nech ten rok nastávajúci Vám pokoj,šťastie a lásku prinesie. Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí , čo tešilo, nech sa zdvojí . Teraz, keď ku šťastiu je len krok, prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok

  V mene kolektívu MŠ Fraňa Kráľa 78 Bc. Erika Zaffová

 • Riaditeľka Materskej školy Fraňa Kráľa 78, Michalovce, na základe súhlasu rodičov, týmto prerušuje prevádzku MŠ v dňoch od 27.12.2017 do 5.1.2018 .

  Posledný deň prevádzky MŠ je 22.12.2017- piatok

  Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 8.1.2018

 • Ďakujeme MsÚ Michalovce, nášmu zriaďovateľovi, za poskytnutie dotácie vo výške 300 €, ktoré v spolupráci s Rodičovským klubom MŠ budú použité na výrobu a umiestnenie nových stolov a stoličiek na školskom dvore. Pre deti sa takto vytvoria nové priestory na aktivity uskutočňované vonku a to tvorivé dielne z výtvarnej, či pracovnej výchovy alebo len tak pre posedenie a oddych. Ešte raz srdečná vďaka

Novinky

Kontakt

 • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
  Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
 • +421 566422594

Fotogaléria