Navigácia

Spolupráca MŠ

Spolupráca MŠ

Poradenstvo pre školu poskytujú.

CPP Michalovce

Inštitúcie spolupracujúce so školou

-Slovenský Červený kríž, Michalovce

-Okresná hvezdáreň

-Okresná knižnica

-ZŠ P. Horova 16

-ZŠ Moskovská 1

-Hasičský a zachránarsky zbor

-Regionálne osvetové stredisko

-Poradňa zdravia

-Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

-Policajný zbor, Michalovce

-ZUŠ, Michalovce

-Mestské kultúrne stredisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria