Navigácia

Spolupráca MŠ

Spolupráca MŠ

Poradenstvo pre školu poskytujú.

-Ing. Ľ. Žák Csc.- envinomentalista, cvičiteľ

-PhDr. M. Pavlíková- školský psychológ

Inštitúcie spolupracujúce so školou

-Slovenský Červený kríž, Michalovce

-Okresná hvezdáreň

-Okresná knižnica

-ZŠ P. Horova 16

-ZŠ Moskovská 1

-Hasičský a zachránarsky zbor

-Regionálne osvetové stredisko

-Poradňa zdravia

-Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

-CPPPaP Michalovce

-Chránená krajinná oblasť

-Policajný zbor, Michalovce

-ZUŠ, Michalovce

-Mgr. A. Kužmová- jazyková škola

-Mestské kultúrne stredisko

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria