Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Dana Behr
 
 
Jana Berešová
 
 
Terézia Bodnárová
 
 
Darina Bursíková
darinabursikova@gmail.com
 
 
Ján Capulič
 
 
Alžbeta Capuličová
 
 
Ingrid Demková
demkovainga@gmail.com
 
 
Viera Dojčáková
vdojcakova@gmail.com
 
 
Marta Dragúňová
 
 
Milan Hrehovčík
 
 
Anna Hrobáková
hrobakova.anna@gmail.com
 
 
Mária Kocurová
maja.kocurova@gmail.com
 
 
Anna Kolesárová
 
 
Emília Komendová
komendovaemilia@gmail.com
 
 
Silvia Kostovčíková
 
 
Mária Kunčíková
mariakuncikova@gmail.com
 
 
Daniela Ľochová
danielle.lochova@gmail.com
 
 
Ingrid Lukáčová
inga.lukacova@centrum.sk
 
 
Viera Mihaľková
vieramihalkova1965@gmail.com
 
 
Stanislava Michalečková
malajacka@gmail.com
 
 
Martina Mikulková
 
 
Karina Pisoňová
karin16021998@gmail.com
 
 
Jana Senkuličová
 
 
Eva Winklerová
 
 
Erika Zaffová
erikazaffova@gmail.com

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 78, Michalovce
    Fraňa Kráľa 78, 07101 Michalovce
  • +421 566422594

Fotogaléria